Blogger news

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013

Thái Nhã Vân thả rông "Vếu" bên hồ sen

Sau scandal "chụp ảnh nude để thiền", cái tên Thái Nhã Vân nổi lên một cách nhanh chóng theo chiều hướng tiêu cực. Và mới đây cộng đồng mạng lại khai quật tiếp một bộ ảnh "thả rông" vòng 1 trong trang phục thôn quê của Thái Nhã Vân.Bộ ảnh "thả rông vòng 1" của Thái Nhã Vân gây sốt

Bộ ảnh "thả rông vòng 1" của Thái Nhã Vân gây sốt


Bộ ảnh "thả rông vòng 1" của Thái Nhã Vân gây sốt


Bộ ảnh "thả rông vòng 1" của Thái Nhã Vân gây sốt
Bộ ảnh "thả rông vòng 1" của Thái Nhã Vân gây sốt
Bộ ảnh "thả rông vòng 1" của Thái Nhã Vân gây sốt
Bộ ảnh "thả rông vòng 1" của Thái Nhã Vân gây sốt

Bộ ảnh "thả rông vòng 1" của Thái Nhã Vân gây sốt
Bộ ảnh "thả rông vòng 1" của Thái Nhã Vân gây sốt
Bộ ảnh "thả rông vòng 1" của Thái Nhã Vân gây sốt
Bộ ảnh "thả rông vòng 1" của Thái Nhã Vân gây sốt
Bộ ảnh "thả rông vòng 1" của Thái Nhã Vân gây sốt


Bộ ảnh "thả rông vòng 1" của Thái Nhã Vân gây sốt


Bộ ảnh "thả rông vòng 1" của Thái Nhã Vân gây sốt
Bộ ảnh "thả rông vòng 1" của Thái Nhã Vân gây sốt
Bộ ảnh "thả rông vòng 1" của Thái Nhã Vân gây sốt
Bộ ảnh "thả rông vòng 1" của Thái Nhã Vân gây sốt
Bộ ảnh "thả rông vòng 1" của Thái Nhã Vân gây sốt
Bộ ảnh "thả rông vòng 1" của Thái Nhã Vân gây sốt
Bộ ảnh "thả rông vòng 1" của Thái Nhã Vân gây sốt
Bộ ảnh "thả rông vòng 1" của Thái Nhã Vân gây sốt
Bộ ảnh "thả rông vòng 1" của Thái Nhã Vân gây sốt
Bộ ảnh "thả rông vòng 1" của Thái Nhã Vân gây sốt


Bộ ảnh "thả rông vòng 1" của Thái Nhã Vân gây sốt
Bộ ảnh "thả rông vòng 1" của Thái Nhã Vân gây sốt
Bộ ảnh "thả rông vòng 1" của Thái Nhã Vân gây sốt
Bộ ảnh "thả rông vòng 1" của Thái Nhã Vân gây sốt
Bộ ảnh "thả rông vòng 1" của Thái Nhã Vân gây sốt
Bộ ảnh "thả rông vòng 1" của Thái Nhã Vân gây sốt

0 nhận xét:

Đăng nhận xét